Lokaler

ALLMÄNT OM UTBILDNINGARNAS GENOMFÖRANDE

Förutom att kunna erbjuda utbildningar så har vi även lokaler att hyra ut som till exempel utbildningslokaler för era interna utbildningar.
Samtliga lokaler är utrustade med projektor, duk och whiteboard.
Har du några frågor om bokning av lokal eller om lokalerna kontakta oss via telefon 031-799 78 50 eller skicka ett mail till info@ulja.se
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG