Malmö

Vi har ett sammarbete Riwal i Malmö där vi nu har en konferenslokal i deras lokaler. Här har vi även utrymme för brandövning och liftpraktik till de kurser där detta krävs.
Lokalen tar upp till 16 deltagare.
Riwal AB/ULJA AB
Flintyxeg. 3
213 76 MALMÖ
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG