Tilläggskurs - Säkerhet på Väg

Idag befinner vi oss mellan två gällande regelverk. Det är därför inte alltid självklart vilken utbildning man ska ha. På en del arbeten krävs ”Kompetens enligt Nivå 2” och på andra krävs det att man har gått utbildningen ”Säkerhet på väg”. Vilken utbildnings som ska gälla för respektive arbetare, framgår av upphandlingar samt kontrakt. För att man inte ska vara låst och kunna utför arbeten på olika platser och kommuner krävs det att man har båda dessa kurser. Därför erbjuder vi en kompletteringskurs till Arbete på väg Nivå 1+2, på två timmar. Då vi kompletterar med de punkterna som inte tas upp i Apv 1+2. Dessa två extratimmar innehåller: • Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete • Betydelsen av det egna uppträdandet • Grunderna för utmärkning av vägarbeten Observera att man bara kan gå denna tvåtimmarsutbildning i samband med ”Arbete på väg Nivå 1+2 (2) Vi kan även hålla denna kurs med hjälp av tolk. Kontakta kontoret för mer information.
Idag befinner vi oss mellan två gällande regelverk. Det är därför inte alltid självklart vilken utbildning man ska ha. På en del arbeten krävs ”Kompetens enligt Nivå 2” och på andra krävs det att man har gått utbildningen ”Säkerhet på väg”. Vilken utbildnings som ska gälla för respektive arbetare, framgår av upphandlingar samt kontrakt. För att man inte ska vara låst och kunna utför arbeten på olika platser och kommuner krävs det att man har båda dessa kurser. Därför erbjuder vi en kompletteringskurs till Arbete på väg Nivå 1+2, på två timmar. Då vi kompletterar med de punkterna som inte tas upp i Apv 1+2. Dessa två extratimmar innehåller: • Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete • Betydelsen av det egna uppträdandet • Grunderna för utmärkning av vägarbeten Observera att man bara kan gå denna tvåtimmarsutbildning i samband med ”Arbete på väg Nivå 1+2 (2) Vi kan även hålla denna kurs med hjälp av tolk. Kontakta kontoret för mer information.

Kursinfo

Antal dagar:

0 dagar
Tider:
16:00 - 18:00
Pris:
Ord. pris: 910 SEK exkl. moms
Helgpris: 960 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/tillaggskurs-sakerhet-pa-vag__229201/interest/

Kommande tillfällen

Skogås
03 maj, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
Karlstad
11 juni, 16:00 - 18:00
10+ platser kvar
Uddevalla
04 juni, 16:00 - 18:00
10+ platser kvar
Malmö
14 maj, 16:00 - 18:00
10+ platser kvar
Göteborg
28 maj, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
18 maj, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
08 juni, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
18 juni, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
28 juni, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
03 juli, 15:00 - 17:00
10+ platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG