SIK Nivå 4 Provförberedande kurs

APV Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar

Den person som för den specifika arbetsplatsen kan svara upp och diskutera skydds- och trafikanordningar ska inneha nivå 4.

APV Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar

Den person som för den specifika arbetsplatsen kan svara upp och diskutera skydds- och trafikanordningar ska inneha nivå 4.

Kursbeskrivning

Trafikverkets kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och skyddsanordningar

Kursen innehåller

Trafikverkets kravdokument inom Arbete på väg

o Trafikverkets övergripande krav TRVÖK APV(TDOK 2012:87)

o Trafikverkets tekniska krav TRVK APV(TDOK 2012:86)

o Upphandlingsregler och kontraktskrav

o Skyddsanordningar

o Reglering av trafik

o V3 principen

o Etablering och/eller av etablering av arbetsplats

o Entreprenadens genomförande

Trafiklagstiftning

o Trafikförordning(SFS1987:1276)

o Vägmärkesförordning(SFS 2007:90)

o Föreskrifter kopplade till Vägmärkesförordning

o Väglag (SFS 1971:948)

o Vägförordning (SFS 2012:707)

o Hur genomförs ett vägarbete

o Lag om vägtrafikdefinitioner(SFS 2001:559)

 

Förkunskaper: Arbete på väg nivå 1, 2, 3A   Med fördel även AB04, AF AMA, MER Anläggning, BAS-P/U, Arbete på väg nivå 3B

Kursinfo

Antal dagar:

2 dagar
Tider:
07:00 - 16:00
Pris:
Ord. pris: 8 990 SEK exkl. moms
Helgpris: 9 140 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/sik-niva-4-provforberedande-kurs__368474/interest/

Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG