Liftkurs Basutbildning (Förstagång)

Användning av lyftanordningar och lyftredskap(AFS 2006:06)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Innehåll:
Användning av lyftanordningar och lyftredskap(AFS 2006:06)

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivaren skall ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda en lift.

Utbildningslängd: 1 dag

I föreskriftens kommentarer till 29§ står att svensk standard ger råd om innehåll för utbildning av förare av mobila arbetsplattformar. Svensk standard är SS-ISO 18878:2004 Mobila arbetsplattformar – Utbildning för operatör (förare). Liftläroplanen LLP är utformad efter denna standard.

Enligt svenska standard skall utbildningen repeteras var 5:e år.

Kursinfo

Antal dagar:

1 dag
Tider:
08:00 - 16:00
Pris:
Ord. pris: 2 690 SEK exkl. moms
Helgpris: 2 840 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/liftkurs-basutbildning-forstagang__55942/interest/

Kommande tillfällen

Skogås
15 maj, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
28 juni, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Göteborg
03 maj, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Skogås
21 augusti, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Örebro
19 september, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Skogås
06 november, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
11 september, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
16 oktober, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
05 december, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Helsingborg
18 september, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Linköping
06 november, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Kristianstad
18 oktober, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Jönköping
21 november, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Karlstad
16 oktober, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Malmö
27 november, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
11 september, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
06 december, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
Göteborg
22 augusti, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
25 september, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
25 oktober, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
28 november, 07:00 - 15:00
10+ platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG