Kemiska Arbetsmiljörisker

Kursen uppfyller de krav som ställs i föreskriften AFS 2014:43 "Kemiska arbetsmiljörisker" § 37a-g. (Från 1 juni 2015 ingår gamla föreskriften om ”Härdplaster” i denna föreskrift). Enligt lag skall utbildningen genomföras innan hantering av härdplaster. Utbildningstid: 4 tim

Kursen uppfyller de krav som ställs i föreskriften AFS 2014:43 "Kemiska arbetsmiljörisker" § 37a-g. (Från 1 juni 2015 ingår gamla föreskriften om ”Härdplaster” i denna föreskrift). Enligt lag skall utbildningen genomföras innan hantering av härdplaster. Utbildningstid: 4 tim och innehåller bl.a. följande:

– Relaterad lagstiftning.

– Grundläggande kunskaper om kemiska risker och riskbedömning.

– Kunskaper om de kemiska produkter som hanteras.

– Vad som händer vid bearbetning och termisk nedbrytning.

– Klassificering och märkning.

– Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga för ett säkert arbete.

– Vilken typ av ventilation som behövs.

– I vilka situationer som personlig skyddsutrustning behövs och vilken typ av skyddsutrustning som är lämplig.

– Teknik för rengöring och sanering.

Kursinfo

Antal dagar:

0 dagar
Tider:
08:00 - 12:00
Pris:
Ord. pris: 2 890 SEK exkl. moms
Helgpris: 3 040 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/kemiska-arbetsmiljorisker__336504/interest/

Kommande tillfällen

Göteborg
14 juni, 07:00 - 11:00
1-5 platser kvar
26 september, 07:00 - 11:00
1-5 platser kvar
23 november, 07:00 - 11:00
1-5 platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG