Hjälp på väg + HLR

Få ökad insikt om trafikolyckors uppkomst och skapa förståelse för förebyggande åtgärder. Organisera och handla på olycksplats, som tex - Livsfarligt läge,egen säkerhet, varna andra trafikanter,skadades säkerhet Livräddande, Första hjälpen Larma, Prioritering av skadade Farligt gods Krock-kudde Brand och explosionsrisker Olika släckmedel och släckutrustning Handhavande av brandsläckare och släckning av brand.
När Trafikverket är huvudman/beställare ställs krav på att alla som utför arbete åt Trafikverket över 100 tim/år måste genomgå utbildningen "Hjälp På Väg". I denna utbildning om 8 timmar ingår bl.a. Vad gör jag vid en trafikolycka? Hur fungerar en brandsläckare? Övning i första hjälpen Fingerad trafikolycka Utbildare vid detta tillfälle är personal som arbetar som Ambulanssjukvårdare och brandman. ULJA AB har på förekommen anledning kompletterat utbildningen med Hjärt Lung Räddning om 1 timme. Detta är möjligt då vi gått igenom detta teoretiskt tidigare i utbildningen. Målet med kursen är att få ökad insikt om trafikolyckors uppkomst och skapa förståelse för förebyggande åtgärder. Organisera och handla på olycksplats, som t.ex. - Livsfarligt läge - Livräddande, Första Hjälpen - Larma, prioritering av skadade - Farligt Gods - Krock-kudde Brand och explosionsrisker - Olika släckmedel och släckutrustning. - Handhavande av brandsläckare. Önskas kurs på kvällstid eller helgdag så hör av dig till oss på kontoret!

Kursinfo

Antal dagar:

1 dag
Tider:
07:00 - 17:00
Pris:
Ord. pris: 3 040 SEK exkl. moms
Helgpris: 3 190 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/hjalp-pa-vag-hlr__55897/interest/

Kommande tillfällen

Göteborg
03 september, 06:00 - 16:00
5-10 platser kvar
27 november, 06:00 - 16:00
5-10 platser kvar
04 juni, 06:00 - 16:00
5-10 platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG