BEELBVJ

Målgrupp: Personal som skall tjänstgöra som elarbetsansvarig vid bevakning och jordning av arbetsmaskiner samt vid spårarbete som medför att S-räl bryts. För att fungera fullt ut bör deltagaren vara utbildad tillsningsman A,E,L-skydd. I utbildningen ingår ett avsnitt med praktik som genomförs ute i spårmiljö. Förkunskapskrav är att man minst är utbildad skydds- och säkerhetsledare, men helst utbildad tillsyningsman eftersom man behöver den behörigheten för att kunna utföra alla arbetsuppgifterna.

Elarbetsansvarig arbetsmaskiner (BEELAKMASK) samt spårarbete  (BEELAKBAN) =EAMS

Målgrupp: Personal som skall tjänstgöra som elarbetsansvarig vid bevakning och jordning av arbetsmaskiner samt vid spårarbete som medför att S-räl bryts. För att fungera fullt ut bör deltagaren vara utbildad tillsningsman A,E,L-skydd. I utbildningen ingår ett avsnitt med praktik som genomförs ute i spårmiljö. Förkunskapskrav är att man minst är utbildad skydds- och säkerhetsledare, men helst utbildad tillsyningsman eftersom man behöver den behörigheten för att kunna utföra alla arbetsuppgifterna.
Kurstid: 12 tim.

Kursinfo

Antal dagar:

0 dagar
Tider:
-
Pris:
3 450 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/beelbvj__244475/interest/

Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG