BASÄSKYDD

Kursen genomförs enligt Trafikverkets (Banverkets) anvisningar och med godkänt kursmaterial och lärare. Vi lär oss att ansvara och genomföra direktplanerade riskbedömningar för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare. SOS-ledare. För att tjänstgöra som tågvarnare krävs godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4 och TSFS 2013:50. Giltig: 3 år.

Deltagare behöver ha med sig JTF handböcker om inte detta beställs vid bokning av utbildning. ( 1,2,3H,3M,3S,4,5,6,7,12,13,14)

Praktik ute. Medtag varselkläder. Repetition var 3:e år. Påbyggnadsutbildning: BASÄ TSM

Kursen genomförs enligt Trafikverkets (Banverkets) anvisningar och med godkänt kursmaterial och lärare. Vi lär oss att ansvara och genomföra direktplanerade riskbedömningar för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare. SOS-ledare. För att tjänstgöra som tågvarnare krävs godkänd läkarundersökning enligt BV-FS 2000:4 och TSFS 2013:50. Giltig: 3 år.

Deltagare behöver ha med sig JTF handböcker om inte detta beställs vid bokning av utbildning. ( 1,2,3H,3M,3S,4,5,6,7,12,13,14)

Repetition var 3:e år. Påbyggnadsutbildning: BASÄ TSM

Deltagare ansvarar för att själv ta med sig personlig skyddsutrustning såsom skor med stålhätta, hjälm och varseljacka/-väst samt ev ytterligare utrustning enligt kundens egna krav.

Kursinfo

Antal dagar:

4 dagar
Tider:
- 15:30
Pris:
9 200 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/basaskydd__128538/interest/

Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG