Asbest, särskild utbildning

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§ Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. Utbildningen är utarbetad av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) och godkänd av BYN. Kursens mål: *Känna till gällande föreskrifter *Känna till vad asbest är, egnskaper och var asbest kan finnas *Insikt om hälsorisker med asbest *Skyddsåtgärder *Nödfallsåtgärder *Kunskap om olika arbetsmetoder *Kontrollåtgärder *Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning *Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering *Medicinska kontroller *Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik Repeteras vart 5:e år
Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§ Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. Utbildningen är utarbetad av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) och godkänd av BYN. Kursens mål: *Känna till gällande föreskrifter *Känna till vad asbest är, egnskaper och var asbest kan finnas *Insikt om hälsorisker med asbest *Skyddsåtgärder *Nödfallsåtgärder *Kunskap om olika arbetsmetoder *Kontrollåtgärder *Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning *Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering *Medicinska kontroller *Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik Repeteras vart 5:e år

Kursinfo

Antal dagar:

4 dagar
Tider:
-
Pris:
Ord. pris: 9 520 SEK exkl. moms
Helgpris: 10 120 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/asbest-sarskild-utbildning__154962/interest/

Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG