Asbest, särskild utbildning anpassad längd (ej luftsluss)

Kursen riktar sig till alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material, men där det inte krävs inneslutning med luftsluss av saneringsområdet. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. Särskild utbildning för den som skall sanera med sluss. Utbildningen är utarbetad av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) och godkänd av BYN. Repetition var 5:e år.
Kursen riktar sig till alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material, men där det inte krävs inneslutning med luftsluss av saneringsområdet. Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen innehåller praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar. Särskild utbildning för den som skall sanera med sluss. Utbildningen är utarbetad av Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) och godkänd av BYN. Repetition var 5:e år.

Kursinfo

Antal dagar:

2 dagar
Tider:
-
Pris:
Ord. pris: 6 920 SEK exkl. moms
Helgpris: 7 220 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/asbest-sarskild-utbildning-anpassad-langd-ej-luftsluss__154959/interest/

Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG