Asbest, information om risker

Kursen riktar sig alla som kan exponeras för asbest. Kursen innehåller avsnitt om bl.a. asbestens hälsoeffekter och förekomst. Syftet med kursen är att känna till asbestens hälsoeffekter och förekomst. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § arbetsmiljölageninnebär bl.a. att arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagarna om de risker som kan vara förknippade med arbetet och förvissa sig om att arbetstagarna vet hur man skyddar sig mot riskerna. Påbyggnadsutbildning: Allmän utbildning om asbest. Särskild utbildning om asbest.
Kursen riktar sig alla som kan exponeras för asbest. Kursen innehåller avsnitt om bl.a. asbestens hälsoeffekter och förekomst. Syftet med kursen är att känna till asbestens hälsoeffekter och förekomst. Bestämmelserna i 3 kap. 3 § arbetsmiljölageninnebär bl.a. att arbetsgivaren är skyldig att informera arbetstagarna om de risker som kan vara förknippade med arbetet och förvissa sig om att arbetstagarna vet hur man skyddar sig mot riskerna. Påbyggnadsutbildning: Allmän utbildning om asbest. Särskild utbildning om asbest.

Kursinfo

Antal dagar:

10 dagar
Tider:
08:00 - 12:00
Pris:
Ord. pris: 2 700 SEK exkl. moms
Helgpris: 2 850 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/asbest-information-om-risker__154964/interest/

Kommande tillfällen

Göteborg
25 juni, 07:00 - 11:00
10+ platser kvar
31 augusti, 07:00 - 11:00
10+ platser kvar
24 oktober, 07:00 - 11:00
10+ platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG