Arbete på Väg SKL's handbok

Många väghållare har antagit någon typ av regelverk när det gäller utförandet av dessa arbeten, medan andra inte har gjort det.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en handbok om hur arbete på väg kan bedrivas på ett säkert sätt. Har inte väghållaren ett regelverk så är det en rekommendation att hänvisa till ”Handbok – Arbete på väg”.

Bokas endast som internkurs. Kontakta kontoret för bokning 031-799 78 50

 

 

Många väghållare har antagit någon typ av regelverk när det gäller utförandet av dessa arbeten, medan andra inte har gjort det.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en handbok om hur arbete på väg kan bedrivas på ett säkert sätt. Har inte väghållaren ett regelverk så är det en rekommendation att hänvisa till ”Handbok – Arbete på väg”.

 

Utbildningen genomförs med handboken som grund och omfattar kraven vid arbeten på alla typer av vägar – från minsta återvändsgata till genomfartsled.

Under utbildningen behandlas bl.a
Ansvarsfördelning, arbetsmiljö och planering
Utmärkning av vägarbeten
Utmärkning av fordon
Trafikreglering

Bokas endast som internkurs. Kontakta kontoret för bokning 031-799 78 50

 

 

Kursinfo

Antal dagar:

0 dagar
Tider:
-
Pris:
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/arbete-pa-vag-skls-handbok__356293/interest/

Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG