Bokningsvillkor

ALLMÄNT OM UTBILDNINGARNAS GENOMFÖRANDE

 • Kurstillfällen planeras in fortlöpande i samråd med er.
 • Utbildningarna genomförs som öppna eller interna.
 • Vi har rätt att ställa in externa kurser vid för litet deltagarantal senast 5 dagar före kurs.
 • Vi har även rätt att ställa in kurser vid plötslig sjukdom.
 • Deltagaren måste kunna läsa, skriva och förstå språket som kursen hålls på.
 • Meddela oss om någon av deltagarna är allergiker, vegeterian eller dylikt.
 • Oanmälda deltagare avvisas från kurs.
 • Vi reserverar oss för eventuella ändringar av utbildningar på grund av myndighetsbeslut.
 • Utbildningarna genomförs enligt auktorisationskraven och av dem godkänt kursmaterial.
 • För att säkerställa att rätt peroner är på kursen skall deltagarna legistimera sig (pass, körkort).
 • Vi skriver ut deltagarintyg som skickas till den som bokat utbildningen.
 • Vi registrerar deltagarna hos berörd myndighet eller organisation i tillämpliga fall.
 • Material till deltagare
Kursdokumentation
Pennor
Anteckningsmaterial

1.1  Ordnings- och skyddsregler

Vid kurs i ULJA AB:s egna lokaler gäller ULJA AB:s arbetsmiljöregler.
Vid kurs på annan utbildningsplats gäller utbildningsplatsens ordnings- och skyddsregler.

1.1  Personlig skyddsutrustning

På kurser med praktiska övningar ansvarar deltagare för att själv ta med sig personlig skyddsutrustning såsom skor med stålhätta, hjälm och varseljacka/-väst samt ev ytterligare utrustning enligt kundens egna krav.

1.2  Allmänna avtalsförutsättningar

 • Betalningsvillkor: 20 dagar netto, därefter dröjsmålsränta med 12 %
 • Vid bokning av internkurser senare än 5 arbetsdagar innan kursstart tillkommer 2500 kr för extra administration.
 • Beställaren meddelar deltagarantal senast 5 arbetsdagar innan kursstart. I annat fall debiteras för fullt antal deltagare.
 • Godkänd för F-skatt.
 • Priserna är exklusive moms. (Med reservation för prisförändringar utanför vår kontroll.)
 • ULJA AB förbehåller sig rätten att skicka ut intyg efter mottagen betalning.
 • ULJA AB förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning av förskottsfakturor avboka kursplats.

1.2.1  Avbokningsvillkor

Om- eller avbokning skall ske skriftligt senast 5 arbetsdagar före kursstart. I annat fall debiteras 100 %.
Mot uppvisande av sjukintyg senast på kursdagen kan ombokning göras av ULJA AB:s egna kurser utan debitering. I de fall vi hyr externa lokaler, utrustning eller förmedlade tjänster där särskilda avbokningsvillkor råder från leverantör kan andra villkor gälla. ULJA AB har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

1.3  Tolkade kurser

Vi lämnar gärna offert på tolkade kurser.

1.3.1  Kurser på engelska

Vissa internkurser kan hållas på engelska. Pris lämnas separat.

ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG