Arbete på Väg - Nivå 3A

Nivå 3A avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift.

Nivå 3A avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet.

Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2.

Kompetens enligt nivå 3A ska, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare, medge behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde ska ha kompetens enligt nivå 3A.

Den som har kompetens enligt nivå 3A får benämnas utmärkningsansvarig.Förkunskaper: Arbete på Väg - Nivå 2

Önskas kurs på  helgdag så hör av dig till oss på kontoret!

Kursinfo

Antal dagar:

2 dagar
Tider:
07:00 - 16:00
Pris:
Ord. pris: 6 400 SEK exkl. moms
Helgpris: 6 550 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/arbete-pa-vag-niva-3a__209829/interest/

Kommande tillfällen

Malmö
15-16 maj, 07:00 - 16:00
1-5 platser kvar
Kungälv
21-22 maj, 06:15 - 15:00
Inga platser kvar
Fullbokad
Malmö
02-03 maj, 06:00 - 15:00
Inga platser kvar
Fullbokad
Skogås
04-05 september, 06:00 - 15:00
5-10 platser kvar
03-04 december, 06:00 - 15:00
5-10 platser kvar
23-24 maj, 06:00 - 15:00
1-5 platser kvar
Malmö
07-08 maj, 06:00 - 15:00
5-10 platser kvar
28-29 augusti, 07:00 - 16:00
5-10 platser kvar
09-10 oktober, 07:00 - 16:00
5-10 platser kvar
Kungälv
27-28 augusti, 06:15 - 15:00
5-10 platser kvar
08-09 november, 06:15 - 15:00
5-10 platser kvar
20-21 september, 06:15 - 15:00
5-10 platser kvar
03-04 oktober, 06:15 - 15:00
5-10 platser kvar
08-09 november, 06:15 - 15:00
5-10 platser kvar
10-11 december, 06:15 - 15:00
5-10 platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG