Arbete på Väg - Nivå 1

Nivå 1 avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare. Med Tonvikten på de 3 V:na Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna vägarbetarna och trafikanterna. I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på såväl arbetsmiljölagstiftning som väglagsstiftning. Man kommer att beröra de olika rollerna som Väghållare och Arbetsgivare samt Byggherre / Beställare samt ansvaret gentemot tredje man. Kursen är ett förkunskapskrav för Nivå 2
Nivå 1 avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare. Med Tonvikten på de 3 V:na Varna Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna vägarbetarna och trafikanterna. I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på såväl arbetsmiljölagstiftning som väglagsstiftning. Man kommer att beröra de olika rollerna som Väghållare och Arbetsgivare samt Byggherre / Beställare samt ansvaret gentemot tredje man. Kursen är ett förkunskapskrav för Nivå 2 Önskas kurs på kvällstid eller helgdag så hör av dig till oss på kontoret!

Kursinfo

Antal dagar:

1 dag
Tider:
07:00 - 11:00
Pris:
Ord. pris: 1 900 SEK exkl. moms
Helgpris: 2 050 SEK exkl. moms
Nivå:
http://ulja.se/utbildning/arbete-pa-vag-niva-1__209827/interest/

Kommande tillfällen

Skogås
03 maj, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
Karlstad
11 juni, 07:00 - 11:00
10+ platser kvar
Uddevalla
04 juni, 07:00 - 11:00
10+ platser kvar
Malmö
14 maj, 07:00 - 11:00
10+ platser kvar
Göteborg
28 maj, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
18 maj, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
08 juni, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
18 juni, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
28 juni, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
03 juli, 06:00 - 10:00
10+ platser kvar
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG