Utbildningar

ALLMÄNT OM UTBILDNINGARNAS GENOMFÖRANDE

Finns inte utbildningen eller datumet du söker är du välkommen att kontakta oss för andra alternativ!

Bokning kan göras direkt via hemsidan, via telefon 031-799 78 50 eller mail info@ulja.se

Många av våra utbildningar går att anpassa efter era önskemål. Kontakta kontoret för mer information. Telefon 031-799 78 50 alt. 08-557 614 20.

Samtliga lärare och utbildningar är godkända av Trafikverket, Transportstyrelsen, Svenska Brandskyddsföreningen, TYA, BYN, RBK, Liftutbildningsrådet, Svensk Energi, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, HLR-rådet.

Göteborg, Skogås
Göteborg, Karlstad, Malmö, Skogås, Uddevalla
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Norrköping, Skogås, Uddevalla, Upplands Väsby, Örebro
Kungälv, Malmö, Skogås
Göteborg, Malmö, Skogås, Upplands Väsby
Göteborg, Skogås
Göteborg, Skogås
Borlänge, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Norrköping, Skogås, Sundsvall, Umeå, Upplands Väsby, Örebro
Borlänge, Göteborg, Kristianstad, Malmö, Mariestad, Norrköping, Skogås, Sundsvall, Umeå, Upplands Väsby, Örebro
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Skogås, Örebro
Göteborg
Göteborg, Skogås, Upplands Väsby
Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Malmö, Skogås, Upplands Väsby
Göteborg, Malmö, Skogås
Göteborg, Karlstad, Malmö, Skogås, Uddevalla
Göteborg, Helsingborg
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG