TRAFIKVERKET OCH ANDRA VÄGHÅLLARE

VAD SKA JAG GÅ FÖR KURS?

Det är olika krav beroende på upphandling. Nedan finner ni några av de olika kraven. Många kommunala beställare har utarbetat egna regelverk.

Vi har anpassat Trafikverkets Arbete på väg nivå1+2 för att uppfylla kraven från flera kommuner som kräver grundläggande kunskap om skyltning av fast arbetsplats. Vi kallar därför vår utbildning Arbete på väg Nivå 1+2+utökad.
TRAFIKVERKETS IFS 2009:4 STÄLLER KRAV PÅ FÖLJANDE KURSER:
 • SÄKERHET PÅ VÄG

  Krävs från första minuten, för alla som utför något arbete på/vid Trafikverkets vägar. Giltighetstid 5 år.
 • MILJÖKURS

  Ett krav för alla som utför något arbete på/vid Trafikverkets vägar, mer än 100 timmar/år. Giltighetstid 5 år.
 • HJÄLP PÅ VÄG

  Ett krav för alla som utför något arbete på/vid Trafikverkets vägar, mer än 100 timmar/år. Giltighetstid 5 år.
 • UTMÄRKNINGSANSVARIG

  För personal som ska vara utmärkningsansvariga för markplacerade vägmärken och skyddsanordningar ska ha den här utbildningen. Kravet gäller även den som ska vara gruppansvarig för intermittent och/eller rörligt arbete. Giltighetstid 5 år.
 • VAKTUTBILDNING

  All personal som arbetar som trafikvakt måste ha gått en 4 timmars utbildning som inriktar sig på vaktjobbet. Giltighetstid 5 år.
 • SPARSAM KÖRNING

  Maskin och yrkesförare som arbetar vid MKN-upphandlade arbeten. Giltighetstid 5 år.

  TRAFIKVERKETS TRVK APV VER 1.0 STÄLLER KRAV PÅ FÖLJANDE KOMPETENSER:

  TRVK = TDOK 2012:86 ver 1.0
  TRVR = TDOK 2012:88 ver 1.0

 • ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 1

  Nivå 1 avser grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är beställare. V3- principen ingår som en del av utbildningen. För att få grundkompetens kan en Trafikverket interaktiva distansut-bildning eller annan motsvarande utbildning ingå för nivå 1. Kurs ska avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat. Utöver en interaktiv distansutbildning ska utbildning för nivå 1 innehålla allmän information om arbetsmiljölagen, AML, och Arbetsmiljöverkets föreskriftssamling, AFS, riskanalys samt företagets egen skyddsorganisation, etc. Kompetensen ska uppdateras med max 15 månaders mellanrum.
 • ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 2

  Alla som använder sig av någon sorts väghållningsfordon, tillfälligt väghållningsfordon, arbets- och servicefordon etc, ska ha kompetens enligt ”Arbete på väg Nivå 2”. Kompetensen ska uppdateras med max 5 års mellanrum. Förkunskapskrav: enligt Arbete på väg nivå 1.
 • ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 3A

  Arbete på väg Nivå 3A, krävs enligt Trafikverkets kompetenskrav ”för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar /…/ Personal som ingår inom BAS- P och BAS-Us ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3”. Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum. Förkunskapskrav: enligt Arbete på väg nivå 2
 • VAKT OCH LOTS NIVÅ 3B

  Alla som ska arbeta som Trafikvakt eller framföra lotsbil ska ha kompetens enligt ”Utbildning för vakt och lots”. Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum. Förkunskapskrav: enligt Arbete på väg nivå 2.
  TRAFIKVERKETS TRVK APV VER 2.0/3.0 STÄLLER KRAV PÅ FÖLJANDE KOMPETENSER:

  TRVK = TDOK 2012:86 ver 2.0
  TRVR = TDOK 2012:88 ver 2.0

  TRVK = TDOK 2012:86 ver 3.0
  TRVR = TDOK 2012:88 ver 3.0
 • ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 1

  Nivå 1 avser grundkompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete eller liknande arbete där Trafikverket är beställare. V3- principen ingår som en del av kompetensutvecklingen. Kurs ska avslutas med ett kunskapstest som ska genomföras med godkänt resultat. Kompetensen ska uppdateras med max 15 månaders mellanrum.
 • ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 2

  Nivå 2 avser kompetenskrav för förare av alla typer av väghållnings-, service- och arbetsfordon, etc. Grundkompetens: Kompetens motsvarande Nivå 1. Kompetens enligt nivå 2 ska innebära behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare. Även var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kolleger, liksom god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar är kunskapskrav enligt nivå 2. Personal med kompetens enligt Nivå 2 får markplacera vägmärken för att i ett tidigt skede varna och vägleda trafikanter samt vara behjälplig vid utmärkningsarbete under ledning av personal med kompe­tens enligt Nivå 3A. (Gäller version 2.0 och 3.0) Kompetensen ska uppdateras med max 5 års mellanrum.
 • ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 3A

  Nivå 3A avser kompetenskrav för att få utföra utmärkning av markplacerade trafikanordningar och skyddsanordningar. De som ska utföra utmärkning med trafikanordningar och skyddsanordningar ska kunna och förstå de regler och krav som gäller för arbetsmiljön, samt förstå sin arbetsuppgift. De ska också förstå och känna till trafikanternas behov av rätt utmärkning, såsom varning och vägledning, liksom det ansvar som Trafikverkets region har för utmärkning enligt vägmärkesförordningen i egenskap av väghållningsmyndighet. Förhandskrav: Kompetens enligt nivå 2. Kompetens enligt nivå 3A ska, efter godkänt kunskapstest eller intyg från utbildare, medge behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom BAS-P:s och BAS-U:s ansvarsområde ska ha kompetens enligt nivå 3A. Den som har kompetens enligt nivå 3A får benämnas utmärkningsansvarig. Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum.
 • VAKT OCH LOTS NIVÅ 3B

  Nivå 3B avser kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering vid vägarbete. Förhandskrav: kompetens enligt Nivå 2, och körkort med behörighet lägst B. Den som har kompetens enligt nivå 3B får vara vakt, lots och ansvara för trafiksignaler. (Ansvarig för Trafiksignaler är nytt i TRVK ver 2.0 och 3.0) Kompetensen skall uppdateras med max 5 års mellanrum.
Finns det andra krav?
I TRVK ställs inga krav på en specifik miljöutbildning. Miljöbalken däremot kräver att entreprenören har ett miljöledningssystem. Se vidare i aktuell upphandling.
Hjälp på väg/Första hjälpen (L-ABC HLR) & Krishantering
I TRVK ställs inga krav på första hjälpen utbildningar.
Kraven finns däremot i Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Kraven framgår i första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7:
”Med hänsyn till verksamhetens art och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuell.” samt i Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:03:
"Första hjälpen skall kunna ges. Personal som är utbildad att ge första hjälpen skall alltid kunna tillkallas. I den utsträckning som motiveras av verksamhetens art och omfattning skall det finnas utrymmen för första hjälpen. Utrustning och utrymmen för första hjälpen skall vara utmärkta med skyltar. Anslag med adress och telefonnummer till ambulans och räddningstjänst skall normalt finnas väl synligt."
ulja ab
Ulja AB

Katrinerovägen 2A, 417 49 GÖTEBORG

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng