BYN - Yrkesnämnd

ULJA AB är godkända BYN utbildare av maskinförare.

BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, är ett partsammansatt organ. Det innebär att det i styrelsen finns representanter från både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. 
byn logo

Arbetsgivarorganisationerna

Sveriges Byggindustrier är arbetsgivarpart i Byggavtalet, Anläggningsavtalet och Avtalet för väg & ban.
Maskinentreprenörerna är arbetsgivarpart i Maskinföraravtalet och Entreprenadmaskinavtalet.
sveriges byggindustriermaskinentreprenorerna

Fackföreningarna

Byggnadsarbetareförbundet är arbetstagarpart i Anläggningsavtalet, Byggavtalet och Entreprenadmaskinavtalet. SEKO väg & ban är arbetstagarpart i Maskinföraravtalet och Avtalet för väg & ban.
byggnadsseko

Över hela Sverige finns det regionala yrkeskommitteer, RYK.RYK hanterar alltid utbildningarnas upplägg. 

Utbilda sig till maskinförare

I byggbranschen delas maskiner in i två grupper: jordförflyttande maskiner som gräver och förflyttar och kranar som lyfter. Några av de vanligaste maskinerna är hjullastare, grävmaskiner, pålmaskiner, väghyvlar, tornkranar, mobilkranar och betongpumpar. Man utbildas alltid på två maskiner. Vanligast är hjullastare och grävmaskin.
malbeskrivningsstruktur

Vägen till yrkesbevis som maskinförare (Vuxenutbildning)
Utbildning (1-22 veckor) =>Utbildningsbok => Färdigutbildningstid (Lärling) =>  YTP-Prov (teoretiskt prov) => Yrkesbevis (För att få ut utbildningsbok krävs anställning i ett företag som har avtal med BYN (BYN's Parter)). Maskinförarlärlingstiden för Vuxenutbildning är 4200 tim. 

Breddningsutbildning - Maskinförare

En yrkesarbetare som har ett yrkesbevis för en anläggningsmaskin eller en krantyp kan utöka detta till ytterligare ett maskinslag. För att kunna göra en så kallad breddningsutbildning hos det företag i vilket du är anställd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda – se skissen nedan!

byn breddningsutbildning

Exempel: En person som har yrkesbevis med behörighet grävmaskin kan med en breddnings-utbildning, som omfattar det nya maskinslaget, vidareutbilda sig hos sin arbetsgivare till någon av de andra anläggningsmaskinerna. En mer omfattande breddningsutbildning kan göras från t.ex. anläggningsmaskin till lyftande maskin. Då omfattar breddningsutbildningen både nya maskinslaget och lyft- och längningsteknik. För betongpump och grundläggningsmaskiner tillkommer särskild utbildning enligt BYNs anvisningar.

Kompetensprov

Förare som har minst 8 000 timmar (BYN) dokumenterad erfarenhet av körning med jordförflyttande maskiner kan avlägga ett kompetensprov för erhållande av yrkesbevis.
Introduktionsutbildning 
För dig som har ett yrkesbevis utfärdat av BYN gällande mobila maskiner kan i respektive kategori göra en introduktionsutbildning för annan maskin.

Utbildningarnas innehåll och kurstillfällen finns under fliken UTBILDNINGAR/KURSTILLFÄLLEN.

För att se acceptansen av TYA yrkesbevis eller TYA utbildningsböcker (svarta kortet ej tillräckligt) se www.byn.se och då samverkan TYA-BYN.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta våra administratörer med frågor eller bokning!
Tel. 031-799 78 50
Tel. 08-557 614 20
info@ulja.se

Telefontider 6.45-16.00 på vardagar, lunchstängt 11.30-12.00